Zo'n 200.000 tot 130.000 jaar geleden werd de bovenste helft van Nederland bedekt door gletsjers. Deze ijstijd - de Saale ijstijd of "Saalien" was de voorlaatste ijstijd en is genoemd naar de Duitse rivier de Saale.  De gletsjers kwamen vanuit Scandinavië naar het zuiden en duwden grote massa's zand, stenen en klei voor zich uit. De heuvels die hierdoor ontstonden, de zogenaamde stuwwallen, zijn nog goed herkenbaar in het landschap. Voorbeelden zijn de stuwwallen van Texel (de Hoge Berg), Wieringen en Gaasterland.

De Hoornder Heuvel, waar Klif 6 tegenaan ligt, is het begin van de stuwwal die ook de Hoge Berg heeft gevormd. De kern wordt gevormd door keileem, een hele harde klei-soort die gevormd is doordat het ijspakket, dat honderden meters hoog was, onderliggende stenen verpulverde en vermaalde. In de keileem zitten ook nog door het ijs meegebrachte stenen; de zogenaamde zwerfstenen.

Bronnen: http://www.waddenzeeschool.nl